reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 9/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych Nr 0391Z Kawno - Sieciemin i Nr 0389Z Wiekowo - Grabowo - droga nr 6 oraz budowy chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391Z

Na podstawieUchwały Nr XXI/172/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych Nr 0391Z i Nr 0389Z oraz Uchwały Nr L/314/10 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Koszalińskiego zadań z zakresu budowy i utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sianów, zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Koszalińskim, reprezentowanym przez:

1) Romana Szewczyka - Starostę

2) Andrzeja Leśniewicza - Wicestarostę zwanym dalej Powiatem, a

2. Gminą Sianów, reprezentowaną przez:

1) Macieja Berlickiego - Burmistrza zwaną dalej Gminą,

- strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Strony przystępują do wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie i remoncie dróg powiatowych Nr 0391Z Kawno - Sieciemin i Nr 0389Z Wiekowo - Grabowo - droga nr 6 oraz budowy chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391Z.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zrealizowane będzie do 31 grudnia 2013r.

§ 2. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się do przebudowy i remontu dróg powiatowych Nr 0391Z Kawno - Sieciemin i Nr 0389Z Wiekowo - Grabowo - droga nr 6.

§ 3. W ramach porozumienia Gmina zobowiązuje się do budowy chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 0391Z na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 359/1do skrzyżowania z drogą gminną oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 336 - II etap.

§ 4. Po zakończeniu realizacji zadania Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi - Powiatowemu Zarządowi Dróg w Koszalinie wykonanych robót protokołem zdawczo - odbiorczym. Poniesione nakłady staną się własnością Powiatu.

§ 5. Zadanie realizowane będzie zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 6. Ostateczny odbiór zadania objętego niniejszym porozumieniem dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Powiatu i Gminy.

§ 7. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.

2. Powiat przekaże niniejsze porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

STAROSTA


Roman Szewczyk


WICESTAROSTA


Andrzej Leśniewicz

BURMISTRZ


Maciej Berlicki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama