| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/155/12 Rady Gminy Stepnica

z dnia 22 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/285/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2010 - 2015 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 102, poz. 1814) w § 7ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu mieszkaniowego w wyliczeniu procentowym:

1) dla lokali wyposażonych w :

a) instalację centralnego ogrzewania - 10%

b) wewnętrzną instalację gazową - 10%

c) instalację kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej - 10%

2) dla lokali w budynkach wybudowanych w 2012r. lub później - 70%

3) dla lokali w budynkach położonych w miejscowości Stepnica - 10% .".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Stepnica


mgr Ewa Karmazyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »