reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/133/12 Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r Nr 28, poz.142, i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz.887, z 2012r. poz.567); art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378); w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M.P.z 2012 r. poz. 587 ) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,69 zł od m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,24 zł od m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,43 zł od m2 powierzchni użytkowej,-

4) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,54 zł od m2 powierzchni użytkowej,

5) od pozostałych budynków , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,74 zł od m2 powierzchni użytkowej,

6) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy,

7) od 1 m 2 powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,51 zł,

c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -0,36 zł od 1 m 2 powierzchni.

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości następuje w drodze inkasa od osób fizycznych.

2. Osoby określone w ust.1 mogą dokonywać wpłat podatku bezpośrednio na rachunek Gminy w banku obsługującym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/75/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Biesiekierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Biesiekierz


Jan Balcerzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama