reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/134/12 Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Biesiekierz w 2013 roku

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887 i z 2012r., poz. 567), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok 2013:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) pow 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 491 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 817 zł

c) powyżej 9 ton - 898 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

608,00

861,00

15

861,00

1.945,00

Trzy osie

12

23

1.024,00

1.576,00

23

1.576,00

2.450,00

Cztery osie i więcej

12

29

1.625,00

2.572,00

29

2.572,00

3.038,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 982,oo zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.061,oo zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.141,oo zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik nalastowy+ naczepa ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

412,00

746,00

25

31

872,00

1.429,00

31

2.196,00

2.346,00

Trzy osie

12

40

1.937,00

2.346,00

40

2.680,00

3.038,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 898,oo zł,

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

0

40,00

18

25

276,00

497,00

25

497,00

874,00

Dwie osie

12

33

953,00

1.321,00

33

38

1.321,00

1.856,00

38

1.787,00

2.346,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.052,00

1.467,00

38

1.467,00

1.992,00

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.089,oo zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.398,oo zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/76/11 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biesiekierz w 2012 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Balcerzak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama