reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/160/2012 RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz.567) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz,U.z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016,Nr 232, poz.1378) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t - do 5,5 t włącznie 733,00 zł,

b) powyżej 5,5 t - do 9,0 t włącznie 979,00 zł,

c) powyżej 9 t - poniżej 12 t. 1.223,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t - poniżej 12 t. 1.223,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7,0 t - poniżej 12 t. 1.223,00 zł,

b) równą lub wyższą niż 12 t. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.223,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.712,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc Uchwała X/86/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/160/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/160/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/160/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz. 613ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych. Roczna stawka podatku nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministra Finansów, w przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. (MP z 12 października poz.743).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama