reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zmieszane.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny , ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca .

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane nieselektywnie za pojemnik:

a) o pojemności 120 l - w wysokości 13,00 zł

b) o pojemności 1100l - w wysokości 110,00 zł

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik.

a) o pojemności 120 l - w wysokości:

- papier: 10 zł

- szkło: 16 zł

- tworzywa sztuczne + metal: 7

b) o pojemności 1100 l - w wysokości:

- papier: 88 zł

- szkło: 148 zł

- tworzywa sztuczne + metal: 60 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 01 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bierzwnik.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama