reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/126/12 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. , Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567 ) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r., Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz.458, Dz. U. z 2010 r, Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475 i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ( M.P. z 2012 r., poz . 787 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynoszącą 75,86 zł. za 1 kwintal żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M. P. z 2012 r . , poz. 787) obniża się do kwoty 63zł. za 1 kwintal żyta.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy jest uprawniona do ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy.

Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

2) od 1 ha gruntów pozostałych równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy .

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama