reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - o podatku rolnym (z 2006r Dz. U. nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz.747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (M.P. z 2012 r. poz. 787) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały
2012 roku z kwoty 75,86 zł za 1 q, o kwotę 25,86 zł

§ 2. Po zastosowaniu obniżki o kwotę, o której mowa w § 1 cena żyta w wysokości 50,00 zł
za 1q stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na obszarze gminy Boleszkowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wice Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kopaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama