| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 11 listopada 2012 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, flagi stolikowej i bannera Gminy Dobrzany oraz zasad i warunków ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się:

1) herb Gminy Dobrzany według opisu zawartego w § 2 ust. 1 i wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

2) flagę Gminy Dobrzany według opisu zawartego w § 2 ust. 2 i wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

3) pieczęć Gminy Dobrzany według opisu zawartego w § 2 ust. 3 i wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały;

4) flagę stolikową Gminy Dobrzany według opisu zawartego w § 2 ust. 4 i wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały;

5) banner Gminy Dobrzany według opisu zawartego w § 2 ust. 5 i wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały;

§ 2. 1. Herb Gminy Dobrzany przedstawia w polu srebrnym na pasie błękitnym czerwoną łapę gryfa ze złotymi pazurami.

2. Flagę Gminy Dobrzany stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do szerokości 5:8 składający się z poziomych pasów nierównej szerokości w następującej kolejności: błękitny i biały (szerokości 1/10 szerokości płata każdy), czerwony
(3/5 szerokości płata) oraz biały i błękitny (szerokości 1/10 szerokości płata każdy).
Na pasie czerwonym jest umieszczony herb Gminy Dobrzany, który ma wysokość 1/2 szerokości płata i jest w jego centrum.

3. Pieczęć Gminy Dobrzany jest okrągła. W polu pieczęci umieszczono samo godło herbu Gminy Dobrzany. W otoku jest napis GMINA DOBRZANY, a oba słowa są rozdzielone sześciopromiennymi gwiazdami heraldycznymi.

4. Flaga stolikowa Gminy Dobrzany składa się z pionowych pasów nierównej szerokości
w następującej kolejności: błękitny i biały (szerokości 1/10 szerokości płata każdy), czerwony (3/5 szerokości płata) oraz biały i błękitny (szerokości 1/10 szerokości płata każdy). Na pasie czerwonym jest umieszczony herb Gminy Dobrzany, który ma wysokość 3/5 szerokości płata, a jego górna krawędź jest oddalona o 1/5 wysokości płata od jego górnego skraju.

5. Banner Gminy Dobrzany składa się z pionowych pasów nierównej szerokości
w następującej kolejności: błękitny i biały (szerokości 1/10 szerokości płata każdy), czerwony (3/5 szerokości płata) oraz biały i błękitny (szerokości 1/10 szerokości płata każdy). Na pasie czerwonym jest umieszczony herb Gminy Dobrzany, który ma wysokość 3/5 szerokości płata, a jego górna krawędź jest oddalona o 7/40 wysokości płata od jego górnego skraju.

§ 3. Symbole, o których mowa w § 2 stanowią własność Gminy Dobrzany
i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Prawo do używania herbu, flag i bannera na mocy niniejszej uchwały przysługuje :

1) Radzie Miejskiej w Dobrzanach i Burmistrzowi Dobrzan,

2) Urzędowi Miejskiemu w Dobrzanach,

3) gminnym jednostkom organizacyjnym,

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Prawo do sygnowania dokumentów pieczęcią Gminy Dobrzany mają:

1) Rada Miejska w Dobrzanach,

2) Burmistrz Dobrzan,

3) Urząd Miejski w Dobrzanach.

§ 5. 1. Herb Gminy Dobrzany może być umieszczany:

1) w sali obrad Rady Miejskiej w Dobrzanach,

2) na budynku i w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

3) w gminnych budynkach użyteczności publicznej,

4) na drukach urzędowych organów Gminy Dobrzany i gminnych jednostek organizacyjnych,

5) na tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Dobrzany,

6) na stronach internetowych Gminy Dobrzany i jej jednostek organizacyjnych,

7) na materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Dobrzany oraz innych materiałach za zgodą Burmistrza Dobrzan.

2. Flaga Gminy Dobrzany może być umieszczana:

1) na budynku i w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

2) na maszcie zlokalizowanym przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach,

3) w gminnych budynkach użyteczności publicznej,

4) w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych
i regionalnych oraz imprez promujących Gminę Dobrzany,

3. Flaga Gminy Dobrzany, jako umowna własność całej społeczności Gminy Dobrzany, może być wywieszana lub podnoszona przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz podmioty gospodarcze i instytucje, których siedziby znajdują się na terenie Gminy Dobrzany,

§ 6. 1. Herbu i flagi mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych po uzyskaniu zgody Burmistrza Dobrzan.

2. Zgoda na używanie symboli, o których mowa w ust. 1, ma formę umowy pisemnej, określającej zasady i warunki używania tych symboli.

§ 7. 1. Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należną cześć, powagę i poszanowanie oraz niegodzący w powagę i prestiż Gminy Dobrzany.

2. Burmistrz Dobrzan może cofnąć zgodę na używanie symboli, o których mowa w ust. 1, jeżeli sposób ich użytkowania jest niezgodny z warunkami określonymi umową.

3. Burmistrz może zakazać używania wizerunku herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody na używanie tych symboli lub używa ich w sposób niezapewniający im należytej czci i powagi albo godzący w prestiż i powagę Gminy Dobrzany lub naraża na szkodę Jej dobre imię..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Halina Zalewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 11 listopada 2012 r.

HERB GMINY DOBRZANY

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 11 listopada 2012 r.

FLAGA GMINY DOBRZANY

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 11 listopada 2012 r.

PIECZĘĆ GMINY DOBRZANY

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 11 listopada 2012 r.

FLAGA STOLIKOWA GMINY DOBRZANY

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/196/12
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 11 listopada 2012 r.

BANNER GMINY DOBRZANY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »