| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 21 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz.567) w związku z art.42 ust.7 pkt 2 i 3 i art.91 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 219, poz.1706, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706 oraz 2011 Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) Rada Miejska w Resku , uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011r.w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielomwprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli, o której mowa w § 1 pkt 2 uchwałyNr XXII/147/12 - wiersz nr 1 w tytule stanowiska przyjmuje brzmienie: "pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy a także pozostali nauczyciele, o których mowa w art.42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela";

2) § 14 przyjmuje brzmienie:

"§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »