| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 21 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz.567) w związku z art.42 ust.7 pkt 2 i 3 i art.91 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.1600, z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369 i Nr 247, poz.1821; z 2008r. Nr 145, poz.917 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 219, poz.1706, Nr 213, poz.1650 i Nr 219, poz.1706 oraz 2011 Nr 149, poz.887, Nr 205, poz.1206) Rada Miejska w Resku , uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniającej uchwałę Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Resku z dnia 2 września 2011r.w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielomwprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli, o której mowa w § 1 pkt 2 uchwałyNr XXII/147/12 - wiersz nr 1 w tytule stanowiska przyjmuje brzmienie: "pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy a także pozostali nauczyciele, o których mowa w art.42 ust.7 pkt 3 Karty Nauczyciela";

2) § 14 przyjmuje brzmienie:

"§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty głoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »