| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz.887 oraz z r.2012, poz.567), w związku z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115; Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100 i 101 , Nr 86, poz.720 i Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466 i Nr 225, poz.1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz.945 i Nr 222, poz.1321 oraz z r.2012, poz.472) Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogi:


lp

lokalizacja drogi


powierzchnia w ha

obręb

ewidencyjny nr działki

1

Resko

379/1

0,0844

2

Resko

492/2

0,8735

3

Resko

537/3

0,2139

4

Resko

644/23

0,1003

5

Resko

644/28

0,1365

6

Resko

767/14

0,1266

7

Resko

806/3

0,3126

2. Ustala się przebieg dróg, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikami nr 1 - 7 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3, 4, 5 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik3,%204,%205.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/166/12
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 21 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje również w drodze uchwały organu stanowiącego gminy, ale w tym przypadku nie jest wymagana opinia organu powiatu. Należy zatem podkreślić, że zarówno zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, jak i ustalenie przebiegu takich dróg, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w art.7 ust.2 i 3 u.d.p., a więc w formie aktu prawa miejscowego.

Treść przepisu art.7 ust.1 u.d.p. wskazuje jednoznacznie na cztery cechy charakterystyczne drogi gminnej:

1) lokalne znaczenie;

2) brak zaliczenia do innej kategorii dróg publicznych;

3) uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom;

4) brak statusu drogi wewnętrznej.

Mając powyższe na uwadze wystąpiono z pismem do Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Łobzie o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg opisanych w załączniku do pisma.

do Urzędu Miejskiego w Resku wpłynęła uchwała Nr 179/12 Zarządu Powiatu w Łobzie

z dnia 13 listopada 2012r. , w której Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie wszystkich wymienionych w załączniku do projektu niniejszej uchwały dróg.

A zatem podjęcie uchwały w przedstawionej treści uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »