| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/162/12 Rady Gminy w Będzinie

z dnia 12 października 2012 r.

uchylająca uchwałę Nr XX/153/2004 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino

Na podstawie art.18ust. 2pkt 8 oraz art. 40ust. 1 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 7 ust 3 ustaw z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112. Poz. 654, Nr 171 poz. 1061 , Nr 232 poz. 1378), po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowo - Finansowej. Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr XX/153/2004 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Będzino.

§ 2.

Wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości, złożone do dnia utraty mocy obowiązującej uchwały, o której mowa w§ 1, zostaną rozpoznane w oparciu o przepisy tej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu w BIP - na stronie internetowej www.bip.bedzino.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie


Andrzej Nożykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »