| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/288/12 Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych z terenu miejscowości Czaplinek w wysokości 99,32 zł/ m3 netto;

2) odbierania odpadów komunalnych z terenu spoza miejscowości Czaplinek w wysokości 125,90 zł/ m3 netto ;

3) opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miejscowości Czaplinek w wysokości 18,52 zł/ m3 netto;

4) opróżniania zbiorników bezodpływowych poza miejscowością Czaplinek w wysokości 18,52 zł/ m3 netto plus stawka za 1 km przewozu od miejsca pobrania nieczystości płynnych do stacji zlewnej w wysokości 1,13 zł/ km netto.

2. Do opłat netto, o których mowa w ust. 1, doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/159/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 153, poz. 3178).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Robert Aleszko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »