| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXIV/117/2012 z dnia 24 września 2012 r. dotyczącej określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Sławnie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Sławno oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4-7, ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),

Rada Miejska Sławna uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale z dnia 24 września 2012 r. Nr XXIV/117/2012 w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Sławnie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Sławno oraz warunków i zasad korzystania z nich zmienia się treść § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

"Przewoźnik lub operator zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sławno o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miasto Sławno - wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Podczas prac nad projektem uchwały omyłkowo został błędnie zredagowany projekt paragrafu 2 ustęp 1 i w takiej wersji uchwała została podjęta.

W celu wyeliminowania błędu podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla zachowania wewnętrznej logiki tego aktu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »