| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 154/XXIX/12 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Siemyśl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) ) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Siemyśl tworzy się 2 stałe obwody głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2. Na niniejszą uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koszalinie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 108/XVIII/2000 Rady Gminy Siemyśl z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 29, poz. 364).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


Załącznik
do uchwały Nr 154/XXIX/12
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 27 listopada 2012 r.


Numer
stałego obwodu
głosowania


Granice
stałego obwodu głosowania


Siedziba
obwodowej komisji wyborczej


1


Sołectwo Byszewo
Sołectwo Charzyno
Sołectwo Kędrzyno
Sołectwo Niemierze


Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Armii Krajowej
w Charzynie
ul. Wojska Polskiego 11
78-122 Charzyno


2


Sołectwo Białokury
Sołectwo Morowo
Sołectwo Nieżyn
Sołectwo Siemyśl
Sołectwo Świecie Kołobrzeskie
Sołectwo Trzynik
Sołectwo Unieradz


Zespół Szkół
im. Noblistów Polskich
w Siemyślu
ul. Szkolna 10
78-123 Siemyśl


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 849 i poz. 951.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »