reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/195/12 Rady Powiatu Gryfickiego

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenie budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ,pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ,Dz.U z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz..984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, Dz.U z 2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz.U z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz.U. z 2007r. , Nr 173 ,poz. 1218, Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753, Dz.U z 2010 r. ,Nr 28, poz 142, Nr 28, poz.146. Nr 106, poz.675, Dz.U z 2009 r. ,Nr 157, poz 1241, Dz.U z 2010 r. ,Nr 40, poz 230 , Dz.U z 2011 r. ,Nr 21, poz .113, Nr 217, poz .1281, Nr 149, poz .887), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 73.035.776,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 66.725.304,00 zł,

2) dochody majątkowe - 6.310.472,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 74.569.199,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 67.227.794,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 7.341.405,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu - 1.533.423,00zł który zostanie pokryty: z wolnych środków w kwocie - 1.281.640,00zł , pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie - 251.783,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody - 2.553.470,00zł,

2) rozchody - 1.020.047,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 152.418,00zł,

2) celowe w kwocie - 374.677,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000,00 zł,

b) odprawy emerytalne w jednostkach oświatowo- wychowawczych powiatu - 123.791,00zł,

c) nagrody dla nauczycieli - 110.886,00 zł.

§ 6. . Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, - 1.500,00zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, - 6.910.600,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6, - 6.910.600,00 zł,

4) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. w tym: dochody - 70.413,00zł, wydatki - 1.690.998,00zł

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.200.000,00zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.000.000,00zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.200.000,00zł.

4) pokrycie występującego planowanego deficytu do kwoty - 1.533.423,00zł

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie - 100.000,00zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 4.876.697,00zł. b. celowe ( Załącznik Nr 9) w kwocie - 133.164,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę,

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Teresa Korek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/195/12
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama