reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/187/13 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 23 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tychowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/173/12 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 21.12.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 pkt. 9 skreśla się wyrazy: "mycie i naprawa pojazdów i sprzętu rolniczego odbywa się na zasadach określonych dla pojazdów samochodowych".

2) w § 5 pkt.1 skreśla się wyrazy: "zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia:.

3) uchyla się § 13 w brzmieniu: "Na terenach, na których odbywają się imprezy masowe lub zgromadzenia o charakterze publicznym organizator imprezy masowej lub zgromadzenia ma obowiązek wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każde 20 osób uczestniczących w imprezie lub zgromadzeniu oraz w przenośne toalety w ilości jednej sztuki na każde 100 osób uczestniczących w imprezie masowej lub zgromadzeniu, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeżeli czas jej trwania jest dłuższy należy zwiększyć ilości o 50% w stosunku do podanych powyżej; organizatorzy imprezy zobowiązani są zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników na odpady i szaletów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski


[1]) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2012 poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama