reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/196/S/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/454/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/454/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w dniu 30 listopada 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/454/12 w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Uchwała została przekazana Izbie do zbadania w dniu 10 grudnia 2012 r. Badając wstępnie uchwałę w dniu 11 grudnia 2012 r. Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności z prawem przepisów uchwały: 1) § 1 ust. 1 - treść przepisu jest niejasna, 2) § 1 ust. 2 lit. b, lit. c i lit. d - zdefiniowano targowisko oraz przedmiot opodatkowania, natomiast targowisko definiują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a ustawowo określonym przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż towarów, 3) § 5 ust. 1 - ustalono opłatę targową za ekspozycję towaru, natomiast opłatę targową ustala się za sprzedaż towaru, 4) § 5 ust. 2 - ustalono opłatę targową za zajęcie miejsca, natomiast opłatę targową ustala się za sprzedaż towaru, 5) § 5 ust. 3 - treść przepisu jest niezrozumiała, czy opłatę ustalono za zajęcie miejsca przez cyrk, z przepisu można wyczytać, że stawkę opłaty ustalono za miejsce przeznaczone na występy cyrku, 6) § 7 ust. 1 oraz ust. 7 - określono inkasentów odmiennie od wymogów art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Rada powinna określić inkasentów w sposób niebudzący wątpliwości, natomiast Ordynacja podatkowa w art. 9 określa, kto może być inkasentem). W tym stanie rzeczy Kolegium wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (znak pisma: K 0010/445/MK/12). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 19 grudnia 2012 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XXXV/454/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Kamień Pomorski. Kolegium stwierdziło, że uchwała Nr XXXV/454/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej została podjęta z naruszeniem przepisów: 1) w § 1 ust. 1 uchwały - ustanowiona treść przepisu jest niejasna i dwojako rozumiana, 2) w § 1 ust. 2 lit. b, lit. c i lit. d uchwały - zdefiniowano targowisko odmiennie od przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz określono przedmiot opodatkowania, natomiast ustawowo określonym przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż towarów, 3) w § 5 ust. 1 uchwały - ustalono opłatę targową za ekspozycję towaru, natomiast opłatę targową ustala się za sprzedaż towaru, 4) w § 5 ust. 2 uchwały - ustalono opłatę targową za zajęcie miejsca, nato-miast opłatę targową ustala się za sprzedaż towaru, 5) w § 5 ust. 3 uchwały - ustanowiona treść przepisu jest niezrozumiała, czy opłatę ustalono za zajęcie miejsca przez cyrk, z przepisu można wyczytać, że stawkę opłaty ustalono za miejsce przeznaczone na występy cyrku, 6) w § 7 ust. 1 oraz ust. 7 uchwały - określono inkasentów odmiennie od wymogów art. 19 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Rada powinna określić inkasentów w sposób niebudzący wątpliwości, natomiast Ordynacja podatkowa w art. 9 określa, kto może być inkasentem). W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXV/454/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Józef Chodarcewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama