reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy Golczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Golczewo na obwody głosowania. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa poniższa tabela:

Nr
obwodu
głosowania

Nr
okręgu
wyborczego

Granica obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

1

1-7

Część gminy Golczewo obejmująca miasto Golczewo

Gimnazjum
im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Szkolna 2
Golczewo

2

8-11

Część gminy Golczewo obejmująca miejscowości: Barnisławice, Dobromyśl, Drzewica, Gacko, Golczewo-Gaj, Imno, Kłęby, Kłodzino, Mechowo, Ronica, Samlino, Sosnowice, Unibórz, Upadły, Wołowiec, Zielonka, Żabie

Przedszkole Publiczne
ul. Szkolna 9
Golczewo

3

12-15

Część gminy Golczewo obejmująca miejscowości: Baczysław, Dargoszewko, Dargoszewo, Gadom, Koplino, Kozielice, Kretlewo, Książ, Niemica, Niwka, Strażnica, Wysoka Kamieńska

Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 5
Wysoka Kamieńska

§ 2. Na ustalenia w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Pastryk


Uzasadnienie

W dniu 27 września 2012 r. Rada Miejska w Golczewie dokonała podziału gminy Golczewo na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Uchwała nr XX/126/2012 w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 22 października 2012 r. (poz. 2186).

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy nakładają na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - w terminie 3 miesięcy do dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Na terenie gminy Golczewo dotychczas funkcjonowały 3 obwody głosowania i ta liczba się nie zmieni. Z uwagi na utworzenie okręgów wyborczych jednomandatowych należy do nich dostosować granice stałych obwodów głosowania.

Nie ulega zmianie adres głosowania w obwodzie głosowania nr 1. Nadal będzie się ono odbywało w tym samym miejscu.

Obwód głosowania nr 2 miał swoją siedzibę w Domu Strażaka w Golczewie przy ul. Niepodległości 34. Po zmianie wyborcy z tego obwodu będą głosować w budynku Przedszkola Publicznego w Golczewie przy ul. Szkolnej 9.

Siedziba obwodu głosowania nr 3 mieściła się w Wysokiej Kamieńskiej przy ul. Spółdzielczej 2. Po zmianie wyborcy z tego obwodu będą głosować w miejscowej Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 5.

Niezależnie od powyższego poprawią się warunki lokalowe i organizacyjne dla członków obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102,

poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama