| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/123/12 Rady Gminy Ostrowice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r.
Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy Ostrowice, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym będą odebrane odpady.

2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostrowice lub gotówką w punkcie kasowym tutejszego Urzędu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Błachuta


Uzasadnienie

Rada Gminy Ostrowice, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwałę, w celu określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być uiszczane przez właścicieli nieruchomości w terminie pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów systemu (koszty przedsiębiorcy, który wygra przetarg na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, koszty administracyjne systemu, koszty eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych), wskazano, więc częstotliwość miesięczną z terminem uiszczania opłaty do 20 dnia każdego miesiąca, w którym będą odebrane odpady, począwszy od lipca 2013 r. - tj. miesiąca, w którym system zacznie funkcjonować.

Ze względów praktycznych, właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość uiszczenia opłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostrowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »