reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/128/2012 Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 albo ust. 2, i następującego współczynnika różnicującego:

1) 0,25 - w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych,

2) 0,50 - w przypadku dwuosobowych gospodarstw domowych,

3) 0,75 - w przypadku trzyosobowych gospodarstw domowych,

4) 1,00 - w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych,

5) 1,10 - w przypadku pięcioosobowych gospodarstw domowych,

6) 1,20 - w przypadku sześcioosobowych gospodarstw domowych,

7) 1,30 - w przypadku siedmioosobowych gospodarstw domowych,

8) 1,40 - w przypadku ośmioosobowych gospodarstw domowych,

9) 1,50 - w przypadku gospodarstw domowych liczących powyżej ośmiu osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Witkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama