reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 24/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 21 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 177.601 zł, z tego: - dochody bieżące - 177.601 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 177.601 zł, z tego: - wydatki bieżące - 177.601 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 0,00 zł,

§ 4. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 0,00 zł,

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: - przychody - 0,00 zł, - rozchody - 0,00 zł,

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną - 179,00 zł,

§ 7. Upoważnia się Zarząd do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu, do wysokości 50 000 zł.

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku Gmin Dolnej Odry.

§ 8. Wykonanie planu finansowego powierza się Zarządowi Związku Gmin Dolnej Odry.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń i w BIP Związku Gmin Dolnej Odry.

Przewodniczący Zgromadzenia


Michał Lidwin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24/2012
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2012
Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2012 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama