reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/234/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złocieniec.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Złocieniec, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno - porządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) pojazdy asenizacyjne powinny być sprawne, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon;

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe, w postacibazy transportowej spełniającej wymagania odpowiednie dla świadczonych usług, najlepiej zapewniając możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów wraz z miejscami postojowymi;

4) wykazać się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe;

5) teren do parkowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych;

6) dbać o czystość i właściwy stan pojazdów asenizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów z częstotliwością uniemożliwiającą powstawanie odorów uciążliwych dla otoczenia i pracowników;

8) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

9) wykonywać usługi z należytą starannością, zabezpieczając przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbioru i transportu;

10) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

11) prowadzić ewidencję umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości;

12) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami.

§ 3. Nieczystości ciekłe pochodzące z terenu gminy Złocieniec należy kierować do stacji zlewnej przy Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sadowej 5 w Złocieńcu prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piaskowej 6 w Złocieńcu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/304/2009 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 94, poz. 2690, z 2010 r. Nr 7, poz. 134).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama