reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/SXXXII/171/12 Rady Miasta Wałcz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558. Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, Nr 138 poz. 974; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.567), art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115; Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222 poz. 1321; z 2012 r. poz. 472, poz. 965) Rada Miasta Wałcz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Wałcz w celach niezwiązanych z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki dotyczą:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu , o którym mowa w § 1

ust. 1 pkt 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za zajęcie chodnika na prowadzenie robót wiążących się z rozkopaniem chodnika -

5,00 zł;

2) za zajęcie chodnika na cele niezwiązane z rozkopaniem chodnika ( ustawienie

rusztowania i wygrodzeń związanych z budową lub remontem budynku, przecisków

pod chodnikami) - 0,20 zł;

3) za zajęcie jezdni do 50% szerokości - 5,00 zł;

4) za zajęcie jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł.

5) za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze) ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,50 zł.

2. Stawki określone w ust 1 pkt 1 i 2 stosuje się także do placów, zatok postojowych, i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Stawki za zajęcie pasa drogowego do celów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 ustala się w wysokości 0,50 zł za 1 m2 dziennie.

§ 3. § 3 .1. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym za 1 m2 rzutu poziomego zajętej powierzchni pasa drogowego przez urządzenie, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2:

1) w pasie drogowym (poza obiektem mostowym) - 40,00 zł;

2) na obiekcie mostowym - 200,00 zł.

2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% w stosunku do stawek wymienionych w ust. 1.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego za każdy dzień zajęcia w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego, usługowego) - 0,50 zł;

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł.

§ 5. § 5 Stawki opłat wyszczególnione w niniejszej uchwale nie zawierają podatku VAT.

§ 6. § 6 Traci moc Uchwała nr IV/sXVIII/135/04 Rady Miasta w Wałczu z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg gminnych na terenie miasta Wałcza ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 57 poz. 1036) oraz Uchwała Nr IV/sXXX/239/05 Rady Miasta w Wałczu z dnia 6 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcza ( Dziennik Urzędowy Województwa .Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 84 poz. 1746).

§ 7. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

§ 8. § 8 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama