reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 24 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13 b ust. ust. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 , zm. Dz. U. Nr 23, poz.136, i Nr 192, poz. 1381, zm. Dz. U z 2008r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218, poz. 1391, z 2009r., nr 19, poz. 100, poz.101, z 2008r. nr 227, poz. 1505, z 2009r. nr 86, poz. 720, nr 168, poz. 1323, z 2010r., nr 106, poz. 675, nr 152, poz. 1018, nr 225, poz. 1466, z 2011r. nr 5, poz. 13, nr 159, poz. 945, z 2012r. poz. 472, poz. 965, z 2011r. nr 222, poz. 1321, z 2012r. poz. 1256), art.40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2002r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 oraz Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i oraz z 2012r. poz. 567), Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 24 dodaje się pkt 25 i pkt 26 w brzmieniu:

25) ul. Nowomyśliwska;

26) ul. Komunalna .";

2) w § 2 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

dla osób zamieszkujących w obszarze SPP parkujących na ulicy, przy której są zameldowani :

a) karta abonamentowa parkingowa miesięczna - 30zł,

b) karta abonamentowa parkingowa obejmująca okres funkcjonowania SPP w danym roku - 50zł.";

3) w § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: ,, 10) karta abonamentowa jednotygodniowa - 90,00 zł";

4) w § 2 ust. 1 wykreśla się pkt 11 i 12;

5) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Opłaty za parkowanie pobiera się w okresie od 1 czerwca do 15 września od poniedziałku do soboty w dni robocze w godz. 8.00 do 21.00."

§ 2. Mapa graficzna strefy płatnego parkowania stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje:

1) wykreśla się w pkt 5.4 słowa ,,zamieszkałych w SPP",

2) wykreśla się pkt 5.7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/331/13
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama