reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/210/2012 Rady Gminy Karnice

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Karnice zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Karnice pierwszą deklarację, o których mowa w § 1 do dnia 31 marca 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Karnice zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Karnice deklarację, o których mowa w § 1 ust 1 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będącej podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Karnice nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Karnice nową deklaracje w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do nowej deklaracji po zmianach:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi;

2) w odniesieniu do części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia

nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia;

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/210/2012
Rady Gminy Karnice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/210/2012
Rady Gminy Karnice
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama