reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 23 lutego 2013 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281), w związku z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115; Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381; z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391 i Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100 i 101 , Nr 86, poz.720 i Nr 168, poz.1323; z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466 i Nr 225, poz.1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz.13 i Nr 159, poz.945), po zaciągnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych drogi, określone w załączniku do niniejszej uchwały i ustala się ich przebieg zgodnie z tym załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/193/13
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 23 lutego 2013 r.

Lp

nazwa ulicy

lokalizacja drogi - jej przebieg


powierzchnia w m 2

obręb

ewidencyjny nr działki

1

Browarna

Resko

327

1118

2

Dworcowa

Resko

239/4, 239/3, 239/9

4321

3

Dzierżona

Resko

696

1196

4

Górna

Resko

197

990

5

Kilińskiego

Resko

241/18

2258

6

Kolejowa

Resko

330/7

3255

7

Kościelna

Resko

409,698/2

329

8

Krakowska

Resko

262

344

9

Krzywa

Resko

116

124

10

Leśna

Resko

641

6801

11

Młyńska

Resko

416

319

12

Nadrzeczna

Resko

702/1, 755, 749

1543

13

Okrzei

Resko

426

47

14

Olsztyńska

Resko

298

6384

15

Polna

Resko

349/1,312

9235

16

Poznańska

Resko

263,490

443


17


Prusa


Resko

574/70, 580/5, 574/14, 574/15, 579/6, 574/58, 576/4,
11/174-Smólsko


16088

18

Rynek

Resko

413

1485

19

Sawickiej

Resko

403/1,

661

20

Sportowa

Resko

375/2

2765

21

Stodólna

Resko

7, 751,748

5832

22

Sucharskiego

Resko

234/61, 234/54, 234/43, 234/28, 234/13

2451

23

Szczecińska

Resko

133/3, 104

105

24

Śląska

Resko

726

770

25

Środkowa

Resko

124/2

6

26

Wąska

Resko

701/5, 91/2

1262

27

Zachodnia

Resko

573

1107

28

Zielona

Resko

571/1,570/3

4218


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje również w drodze uchwały organu stanowiącego gminy, ale w tym przypadku nie jest wymagana opinia organu powiatu. Należy zatem podkreślić, że zarówno zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, jak i ustalenie przebiegu takich dróg, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w art.7 ust.2 i 3 u.d.p., a więc w formie aktu prawa miejscowego.

Treść przepisu art.7 ust.1 u.d.p. wskazuje jednoznacznie na cztery cechy charakterystyczne drogi gminnej:

1) lokalne znaczenie;

2) brak zaliczenia do innej kategorii dróg publicznych;

3) uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom;

4) brak statusu drogi wewnętrznej.

Mając powyższe na uwadze wystąpiono z pismem do Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Łobzie o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg opisanych w załączniku do pisma.

8 lutego 2013r. do Urzędu Miejskiego W Resku wpłynęła uchwała Nr 201/13 Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 6 lutego 2013r. , w której Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie wszystkich wymienionych w załączniku do projektu niniejszej uchwały dróg.

A zatem podjęcie uchwały w przedstawionej treści uważa się za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama