reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/194/13 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 23 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281), w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.113), Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz.889) oraz art 417-419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016 i Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/133/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w tabeli, o której mowa w § 1, w kolumnie pierwszej, w nr 6 - w tytule: " granice okręgu" po wyrazie Olsztyńska spójnik "i" zastępuje się przecinkiem i po wyrazie" Kilińskiego" dopisuje się:"i Toruńska."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama