reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/299/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/357/02 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. 1978 r. Nr 31, poz. 130 ze zm.) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/357/02 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/313/05 z dnia 19 grudnia 2005 r., Uchwałą Nr V/64/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Uchwałą Nr XXXIII/387/09 z dnia 17 listopada 2009 r., oraz Uchwałą VI/65/11 z dnia 12 kwietnia 2011 r., wprowadza następujące zmiany:

1. W § 2 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "Z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego osobom pełniącym funkcje publiczne z wyboru, mianowania, powołania lub z innego tytułu, można wystąpić po wygaśnięciu mandatu osoby proponowanej do odznaczenia."

2. § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Integralną częścią wniosku o nadanie Odznaki jest poparcie/rekomendacja:

1) każdorazowo organu jednostki samorządu terytorialnego, o ile wnioskodawcą nie jest jednostka organu samorządu terytorialnego

2) innego podmiotu (administracji rządowej, samorządu gospodarczego oraz organizacji pozarządowych) właściwego dla obszaru zamieszkania lub działalności osoby fizycznej bądź siedziby i obszaru działalności podmiotu lub

3) społeczności lokalnej (co najmniej 50 osób), potwierdzające wybitne zasługi kandydata na rzecz rozwoju regionu."

§ 2. 1. Postanawia się przyjąć tekst jednolity Regulaminu przyznawania Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

2. Tekst jednolity, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Marek Tałasiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXII/299/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin -zał do 299

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama