reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/318/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Karlino

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 roku, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 roku Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 roku poz.908), Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karlino, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), do następującego wymiaru godzin:

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

2

Dyrektor szkoły każdego typu liczęcej:

-do 8 oddziałów

10

- 9-14 oddziałów

5

-15 i więcej oddziałów

3

Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej:

- 6-8 oddziałów

15

- 9-14 oddziałów

10

- 15 i więcej oddziałów

7

§ 2. Burmistrz Karlina może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Nauczycielom, korzystającym z obniżki lub zwolnienia, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przydziela się tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości realizacji tych godzin przez innego nauczyciela.

§ 4. Wymiar zajęć ustalony w § 1 odnosi się również do nauczycieli, którzy pełnią te stanowiska w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowisko. Wymiar powyższy obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo i na czas tego zastępstwa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/306/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 września 2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama