reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/384/2013 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, 3 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[2]) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfice tworzy się 14 stałych obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/281/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66 poz. 1452, z 2009 r. Nr 49, poz. 122, z 2010 r. Nr 109, poz. 1970 i z 2011 r. Nr 112, poz. 2005).

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/384/2013
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 21 lutego 2013 r.

PODZIAŁ GMINY GRYFICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA,
USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Numer
stałego obwodu głosowania

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Lubieszewo, Sołectwo Skalin z miejscowością Raduń, Sołectwo Rotnowo z miejscowością Skowrony, Sołectwo Smolęcin z miejscowością Łopianów, Sołectwo Stawno z miejscowością Sokołów.
Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Akacjowa 1,3,4,5,11, Jana Dąbskiego 46-50, Klonowa.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nad Regą"
ul. Jana Dąbskiego 48,
72-300 Gryfice

2

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Barkowo z miejscowościami Lubin, Brodniki, Grębocin, Sołectwo Baszewice, Sołectwo Waniorowo, Sołectwo Trzygłów z miejscowością Grochów.

Szkoła Podstawowa
Trzygłów 24,
Budynek B,
72-300 Gryfice

3

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Jasiel z miejscowością Zagórcze, Sołectwo Kołomąć, Sołectwo Ościęcin z miejscowością Podłęcze, Sołectwo Świeszewo.

Świetlica Wiejska
w Świeszewie
72-300 Gryfice

4

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Borzęcin, Sołectwo Dziadowo, Sołectwo Górzyca, Sołectwo Otok, Sołectwo Zacisze, Sołectwo Zielin.

Szkoła Podstawowa
w Górzycy,
72-300 Gryfice

5

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Grądy, Sołectwo Prusinowo z miejscowością Niekładź, Sołectwo Przybiernówko, Sołectwo Sikory z miejscowością Mierzyn.

Szkoła Podstawowa
w Prusinowie,
72-300 Gryfice

6

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Kukań z miejscowościami Krakowice, Wołczyno, Sołectwo Wilczkowo, Sołectwo Niedźwiedziska z miejscowością Witno, Sołectwo Rybokarty z miejscowością Lubków, Sołectwo Dobrzyń.

Świetlica Wiejska
w Rybokartach,
72-300 Gryfice

7

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Akacjowa 7, 8, 13, 15 i 17, Brzozowa, 1 Maja, Bankowa, Działkowa, Lipowa, Parkowa, Rodziewiczówny, Różana, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Tenisowa, Wierzbowa.

Szkoła Podstawowa Nr 3
(mała sala)
ul. Rodziewiczówny 6
72-300 Gryfice


8

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Jana Dąbskiego 1- 45, Broniszewska, Bydgoska, Grudziądzka, Jaśminowa, Kwiatowa, Marii Skłodowskiej Curie, Osadnicza, Piastów, Pionierska, Polna, Słowiańska, Śniadeckich, Warszawska, Wesoła, Widokowa.

Szkoła Podstawowa Nr 3 (dawny OSIR)
ul. Rodziewiczówny 2
72-300 Gryfice

9

Część gminy Gryfice obejmująca:
Sołectwo Rzęsin, Sołectwo Zaleszczyce z miejscowościami Borzyszewo, Jabłonowo, Popiele, Sołectwo Rzęskowo.
Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Adama Asnyka, Błonie, Cicha, Gdyńska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kaliska, Łąkowa, Melchiora Wańkowicza, Mikołaja Reja, Piaskowa, Pomorska 1- 6, Reymonta, Sienkiewicza, Średnia, Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 4
(mała sala)
ul. Sienkiewicza 10 A
72-300 Gryfice

10

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Bolesława Prusa, Brylantowa, Bursztynowa, Gdańska, Konopnickiej, Mała, Obrońców Westerplatte, Perłowa, Podwiejska, Pomorska 7-47, Przestrzenna, Rubinowa, Sopocka, Szafirowa, Szmaragdowa, Turkusowa, Tuwima, Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 4
(Szatnia)
ul. Sienkiewicza 10 A
72-300 Gryfice

11

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
6-go Marca, Nowy Świat, Wybudowanie, Górska, Kościuszki, Wałowa 1-10, Wiejska.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 35
72-300 Gryfice

12

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Barakowa, Dworcowa, Grunwaldzka, Ks. Stanisława Ruta, Orkana, Słoneczna, Synów Pułku, Stanisława Palińskiego, Wincentego Witosa, Listopada, 3 Maja, Jasna, Mickiewicza, Orzeszkowej, Pocztowa, Rapackiego, Wałowa 17, 21.

Gryficki Dom Kultury
ul. Niepodległości 53
72-300 Gryfice

13

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Cukrownicza, Kamienna Brama, Koszarowa, Leśna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nadrzeczna 1 - 40, Niekładzka, Niepodległości 24 i 39, Wojska Polskiego 47-73, Armii Krajowej, Fabryczna, Litewska, Nadbrzeżna, Nadrzeczna 42 - 44.

Gimnazjum Nr 1
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
72-300 Gryfice

14

Część miasta Gryfice obejmująca ulice:
Irysowa, Kamieńska, Ogrodowa, Osada Zdrój, Starogrodzka, Strzelecka, Trzygłowska, Wiśniowa, Wrzosowa, Zdrojowa, Bracka, Klasztorna, Kościelna, Młyńska, Murarska, Niepodległości bez 24 i 39, Plac Zwycięstwa, Podgórna, Szewska, Wojska Polskiego bez 47 - 73, Wysoka Brama.

Gimnazjum Nr 2
ul. 3 Maja 8
72-300 Gryfice


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć 3000 mieszkańców.

Nowy podział gminy na obwody głosowania, przyjmuje zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały jeden lub dwa okręgi wyborcze.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi przedstawiają się następująco:

Obwód nr 1. obejmuje okręg wyborczy nr 1, 8 mieszkańców 2082

Obwód nr 2. obejmuje okręg wyborczy nr 2, 3 mieszkańców 1574

Obwód nr 3. obejmuje okręg wyborczy nr 2, 3 mieszkańców 972

Obwód nr 4. obejmuje okręg wyborczy nr 4 mieszkańców 876

Obwód nr 5. obejmuje okręg wyborczy nr 5 mieszkańców 1240

Obwód nr 6. obejmuje okręg wyborczy nr 3 , 6 mieszkańców 589

Obwód nr 7. obejmuje okręg wyborczy nr 9, 10 mieszkańców 2506

Obwód nr 8. obejmuje okręg wyborczy nr 7, 11 mieszkańców 2452

Obwód nr 9. obejmuje okręg wyborczy nr 6, 12 mieszkańców 842

Obwód nr 10. obejmuje okręg wyborczy nr 14 mieszkańców 1974

Obwód nr 11. obejmuje okręg wyborczy nr 20, 21 mieszkańców 1962

Obwód nr 12. obejmuje okręg wyborczy nr 13, 15 mieszkańców 1873

Obwód nr 13. obejmuje okręg wyborczy nr 18, 19 mieszkańców 2453

Obwód nr 14. obejmuje okręg wyborczy nr 16, 17 mieszkańców 2303


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 102,poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, nr 134, poz. 777, nr 147, poz. 881, nr 149, poz. 889, nr 171, poz. 1016, nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama