reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591[1]) ) oraz art. 6k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - opłata od liczby osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość,

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - opłata od pojemności pojemników ustalonych dla nieruchomości wg zasad zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice.

§ 2. 1. Stawka opłaty miesięcznej od nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość - 16 zł.

2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość - 32 zł.

3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość - 47 zł.

4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość - 61 zł.

5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość - 74 zł.

6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość - 86 zł.

2. Stawka opłaty miesięcznej od nieruchomości zamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość - 10 zł.

2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość - 20 zł.

3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość - 30 zł.

4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość - 39 zł.

5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość - 48 zł.

6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość - 57 zł.

§ 3. 1. Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l - 18 zł.

2) pojemnik o pojemności 240 l - 40 zł.

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 180 zł.

4) pojemnik o pojemności 4 m3- 659 zł.

5) pojemnik o pojemności 6 m3- 989 zł.

6) Pojemnik o pojemności 7 m3- 1154 zł.

2. Stawka opłaty miesięcznej za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l - 15 zł.

2) pojemnik o pojemności 240 l - 32 zł.

3) pojemnik o pojemności 1100 l - 148 zł.

4) pojemnik o pojemności 4 m3- 538 zł.

5) pojemnik o pojemności 6 m3- 807 zł.

6) pojemnik o pojemności 7 m3- 941 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych

i w części nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat ustalonych wg § 2 i § 3.

§ 5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ustalona na podstawie zweryfikowanej deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama