reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/203/2013 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 4 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Biały Bór oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.: Dz.U.2OO2r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1 11 I. Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 20I0r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 201Ir. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21. poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z 2012r., poz.567) i art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13, z późn. zm.: Dz.U.2011r. Nr 228, poz. 1368):Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz i usytuowanie przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub zarządzanych przez gminę Biały Bór, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 przez operatorów i przewoźników, określone w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wiktor Markiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/203/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 4 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA BIAŁY BÓR


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/203/2013
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 4 lutego 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDCĄ JEST GMINA BIAŁY BÓR

1) Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą jedynie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwanej dalej przewoźnikami".

2) Udostępnianie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje odpłatnie na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP );

d) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości miedzy przystankami na terenie gminy Biały Bór;

e) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy;

f) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich lokalizacji;

g) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie gminy Biały Bór miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym lub końcowym.

3) Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

4) Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Biały Bór, w wysokości 0,05 PLN za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

5) Operatorzy, przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do:

a) umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie.,

b) zapewnienia aktualnych rozkładów jazdy,

c) korzystania z przystanków w sposób nie utrudniający innym operatorom i przewoźnikom korzystania z nich na równych prawach.

6) Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama