reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.#) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2 #), Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje.

§ 1. Ustanawia się pomnikami przyrody:

1) grupę trzech drzew z gatunku wiąz pospolity Ulmus minor o obwodach pni: 457, 282 i 240 cm, rosnących na działce ewidencyjnej nr 66/1 obręb Porzecze, Leśnictwo Namyślin, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Nadleśnictwa Dębno nadając im nazwę "Wiązy Katarzyny i Jana";

2) drzewo z gatunku świerk pospolity Picea abies o obwodzie pnia 333 cm, rosnące na działce ewidencyjnej nr 149/2 obręb Namyślin, Leśnictwo Reczyce, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Nadleśnictwa Dębno nadając mu nazwę "Świerk Igora";

3) grupę sześciu drzew z gatunku daglezja zielona Pseudotsuga menziesii o obwodach pni: 347, 257, 212, 309, 271, 322 cm, rosnących na działkach ewidencyjnych nr 550 i 549 obręb Namyślin, Leśnictwo Reczyce, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Nadleśnictwa Dębno nadając im nazwę "Siostry Jedlice".

§ 2. W stosunku do pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) umieszczania tablic reklamowych;

3) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Teresa Macyszyn

___________________________

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2001 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i z 2012 r. poz. 567.

2zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama