reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński udostępnione dla operatorów i przewoźników, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński udostępnione wyłącznie dla operatorów, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 i § 2 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Masłowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/305/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 lutego 2013 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński udostępnione dla operatorów i przewoźników

Lp.

Nazwa przystanku

Miejscowość

Lokalizacja

Numer przystanku
w drodze

1.

Stargard Szczeciński

11 Listopada

01

2.

Stargard Szczeciński

Bolesława Chrobrego - Szkoła

02

3.

Stargard Szczeciński

Bolesława Chrobrego

01

4.

Stargard Szczeciński

Czarnieckiego

01

5.

Stargard Szczeciński

Czarnieckiego - Kościół

04

6.

Stargard Szczeciński

Kazimierza Wielkiego

01

7.

Stargard Szczeciński

Kazimierza Wielkiego - Ratusz

02

8.

Stargard Szczeciński

Krzywoustego - Kolegiata

02

9.

Stargard Szczeciński

Krzywoustego

01

10.

Stargard Szczeciński

Słoneczna

02

11.

Stargard Szczeciński

Szczecińska - Pl. Zgody

03

12.

Stargard Szczeciński

Szczecińska - DKK

04

13.

Stargard Szczeciński

Szczecińska

01

14.

Stargard Szczeciński

Szczecińska - Słoneczna

02

15.

Stargard Szczeciński

Traugutta

01

16.

Stargard Szczeciński

Traugutta - Szkoła

02


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/305/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 lutego 2013 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński udostępnione wyłącznie dla operatorów

Lp.

Nazwa przystanku

Miejscowość

Lokalizacja

Numer przystanku
w drodze

1.

Stargard Szczeciński

Al. Gryfa - Kościuszki

01

2.

Stargard Szczeciński

Al. Gryfa - Pogodna

03

3.

Stargard Szczeciński

Al. Gryfa - Jesienna

02

4.

Stargard Szczeciński

Al. Żołnierza - Konarskiego

06

5.

Stargard Szczeciński

Al. Żołnierza

03

6.

Stargard Szczeciński

Al. Żołnierza - Os. Hallera

04

7.

Stargard Szczeciński

Al. Żołnierza - Koszary

02

8.

Stargard Szczeciński

Al. Żołnierza - Szkoła

01

9.

Stargard Szczeciński

Armii Krajowej

02

10.

Stargard Szczeciński

Armii Krajowej - Szkoła

01

11.

Stargard Szczeciński

Armii Krajowej - Twardowskiego

04

12.

Stargard Szczeciński

Bolesława Chrobrego - Portowa

03

13.

Stargard Szczeciński

Bogusława IV - Starostwo

01

14.

Stargard Szczeciński

Bogusława IV - Straż

02

15.

Stargard Szczeciński

Cieplna

01

16.

Stargard Szczeciński

Cieplna

02

17.

Stargard Szczeciński

Hanzeatycka

02

18.

Stargard Szczeciński

Hanzeatycka - Kupiecka

01

19.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Al. Gryfa

04

20.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Park Batorego

01

21.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Cmentarz

06

22.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Plac Majdanek

02

23.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Szkolna

03

24.

Stargard Szczeciński

Kościuszki - Plac Słoneczny

05

25.

Stargard Szczeciński

Lelewela

02

26.

Stargard Szczeciński

Lotników - Park

03

27.

Stargard Szczeciński

Lotników - Cmentarz

05

28.

Stargard Szczeciński

Lotników - Kolejowa

04

29.

Stargard Szczeciński

Lotników

02

30.

Stargard Szczeciński

Lotników - Kościół

01

31.

Stargard Szczeciński

Metalowa - Rondo

01

32.

Stargard Szczeciński

Metalowa

04

33.

Stargard Szczeciński

Metalowa - Most Kamienny

03

34.

Stargard Szczeciński

Metalowa - Golczewo

02

35.

Stargard Szczeciński

Morska - Gdańska

01

36.

Stargard Szczeciński

Morska - Gdańska

06

37.

Stargard Szczeciński

Morska - Działki

03

38.

Stargard Szczeciński

Morska - Działki

04

39.

Stargard Szczeciński

Morska

05

40.

Stargard Szczeciński

Morska

02

41.

Most Kamienny

02

42.

Most Kamienny - Fabryka

01

43.

Stargard Szczeciński

Nasienna - Cieplna

03

44.

Stargard Szczeciński

Nasienna - Cieplna

02

45.

Stargard Szczeciński

Nasienna

01

46.

Stargard Szczeciński

Nasienna

04

47.

Stargard Szczeciński

Niemcewicza

02

48.

Stargard Szczeciński

Niemcewicza - Główna

01

49.

Stargard Szczeciński

Niepodległości - Gałczyńskiego

03

50.

Stargard Szczeciński

Niepodległości - Gombrowicza

01

51.

Stargard Szczeciński

Niepodległości - Leśmiana

02

52.

Stargard Szczeciński

Niepodległości - Baczyńskiego

04

53.

Stargard Szczeciński

Niepodległości - Pow. Warszawy

06

54.

Stargard Szczeciński

Os. Chopina pętla

02

55.

Stargard Szczeciński

Os. Kossaka pętla

02

56.

Stargard Szczeciński

Plac Wolności - Czarnieckiego

02

57.

Stargard Szczeciński

Plac Wolności - peron 1

02

58.

Stargard Szczeciński

Plac Wolności - peron 2

04

59.

Stargard Szczeciński

Plac Wolności - peron 3

06

60.

Stargard Szczeciński

Plac Wolności - peron 4

08

61.

Stargard Szczeciński

Pogodna

01

62.

Stargard Szczeciński

Pogodna - Os. Hallera

02

63.

Stargard Szczeciński

Portowa

01

64.

Stargard Szczeciński

Powstańców Warszawy

01

65.

Stargard Szczeciński

Przemysłowa - Stralsundzka

01

66.

Stargard Szczeciński

Przemysłowa

02

67.

Stargard Szczeciński

Przemysłowa - Stralsundzka

04

68.

Stargard Szczeciński

Skandynawska - Rondo

02

69.

Stargard Szczeciński

Skandynawska

01

70.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Cmentarz

04

71.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Kościuszki

07

72.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Cmentarz

06

73.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Działki

05

74.

Stargard Szczeciński

Spokojna

09

75.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Park Batorego

02

76.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Giżynek

08

77.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Giżynek

03

78.

Stargard Szczeciński

Spokojna - Nowy cmentarz

10

79.

Stargard Szczeciński

Spokojna pętla

01

80.

Stargard Szczeciński

Struga

02

81.

Stargard Szczeciński

Śniadeckiego

01

82.

Stargard Szczeciński

Śniadeckiego - Szkoła

02

83.

Stargard Szczeciński

Tańskiego

06

84.

Stargard Szczeciński

Tańskiego - Skarżyńskiego

01

85.

Stargard Szczeciński

Tańskiego - Śniadeckiego

02

86.

Stargard Szczeciński

Tańskiego - Żwirki i Wigury

04

87.

Stargard Szczeciński

Twardowskiego

01

88.

Stargard Szczeciński

Usługowa - Składowa

03

89.

Stargard Szczeciński

Usługowa - Nasienna

04

90.

Stargard Szczeciński

Usługowa

01

91.

Stargard Szczeciński

Usługowa - Składowa ZUS

02


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/305/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 lutego 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicelem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Rozdział 1.
Warunki korzystania z przystanków

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 i § 2 uchwały, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, zwana dalej Organizatorem, mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami), zwani dalej Użytkownikami.

2. Warunkiem korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie przez Użytkowników zgody na korzystanie z tych przystanków.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wydawana jest na wniosek Użytkownika, składany do Organizatora wraz z następującymi załącznikami:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki komunikacyjne wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

3) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu w regularnym transporcie drogowym..

4. Organizator może odmówić zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez Użytkowników);

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki;

3) Użytkownik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i według tego samego rozkładu jazdy co inni uprawnieni Użytkownicy.

5. Użytkownicy zobowiązani są do pisemnego powiadomienia Organizatora o zmianach, które maja wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 3 lub o zaprzestaniu działalności gospodarczej nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

Rozdział 2.
Zasady korzystania z przystanków

§ 2. 1. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez Użytkowników mogą być pobierane przez Organizatora opłaty.

2. Użytkownicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych.

3. Użytkownicy korzystający z przystanków zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu celem obsługi pasażerów w takim miejscu, aby nie utrudniało to korzystania innym Użytkownikom.

4. Rozkłady jazdy środków transportu Użytkowników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.

5. Rozkład jazdy (kształt i wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z Organizatorem.

6. Na terenie przystanków komunikacyjnych zabrania się umieszczania plakatów, ogłoszeń lub reklam oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

7. Użytkownicy zobowiązani są do:

1) umieszczenia we własnym zakresie na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych tablicy z rozkładem jazdy oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym;

2) przestrzegania rozkładu jazdy, aby nie powodować utrudnień w korzystaniu z przystanków przez innych Użytkowników;

3) każdorazowego powiadamiania Organizatora o planowanej zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których będą korzystać;

4) zatrzymywania pojazdów na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować możliwości korzystania z przystanku przez innych Użytkowników;

5) podjeżdżania jak najbliżej krawędzi jezdni w celu ułatwienia pasażerom wsiadania i wysiadania z pojazdów.

8. W sytuacjach wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone przez czasowe wyłączenie ich z użytkowania lub tymczasową zmianę ich lokalizacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama