reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 19 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm. )

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm. 2) ) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 t.j. ze zm. 3) ) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Zacho. Nr 66, poz. 1804 ze zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Obszary chronionego krajobrazu, zwane dalej "obszarami", których nazwy, położenie, obszar i ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały, o łącznej powierzchni 321.183,4 ha, położone są na terenie województwa zachodniopomorskiego.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie: "Opis granic obszarów chronionego krajobrazu: "A" (Dębno-Gorzów), "B" (Myślibórz), "D" (Choszczno-Drawno), "E" (Korytnica Rzeka), "F" (Bierzwnik), Okolice Kalisza Pomorskiego, Okolice Polanowa, Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic, Pas Pobrzeża na zachód od Ustki stanowi załącznik nr 3";

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 po opisie granicy obszaru chronionego krajobrazu "F" (Bierzwnik) dodaje się opis granic obszarów chronionego krajobrazu: Okolice Kalisza Pomorskiego, Okolice Polanowa, Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic, Pas Pobrzeża na zachód od Ustki, w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku graficznym nr 4 dodaje się załączniki graficzne od 2 do 5, w brzmieniu, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) dodaje się załącznik nr 5 , w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


Marek Tałasiewicz

1) zmiany uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Zacho. z 2010 r. Nr 10, poz. 196 i Nr 113, poz. 2090 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 798

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; Nr 167, poz. 1759; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

3) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 , Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz.170 , Nr 94, poz.549, Nr 208, poz.1241, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r poz.985.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/297/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki nr 1-4 do 297

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/297/13
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 19 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 5 do 297

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama