reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Świerzno

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania Kompleksów Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Stuchowie i Gostyniu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Kompleks Boisk Sportowych w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" będzie obiektem ogólnodostępnym i bezpłatnym dla wszystkich mieszkańców Gminy Świerzno.

§ 2. Ustala się regulamin korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych ORLIKI 2012 w Stuchowie i w Gostyniu stanowiący załacznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania Kompleksów Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Stuchowie i w Gostyniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/189/2013

Rady Gminy Świerzno

z dnia 27 lutego 2013 r.

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego

ORLIK 2012

§ 1. 1. Zarządcą kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest Gmina Świerzno.

1) Boiska są czynne w następujących terminach:

a) dla planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół, przedszkola oraz grup zorganizowanych, w okresie roku szkolnego: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

b) dla pozostałych mieszkańców w okresie roku szkolnego: poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 21.00 sobota w godz. 12.00 - 21.00 niedziela w godz. 14.00 - 20.00

c) dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacji: poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 21.00 sobota - niedziela w godz. 12.00-22.00

§ 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 1, pkt 1 "a" nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego.

§ 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 1, pkt 1 "b" i "c" koordynuje pełniący dyżur Trener - animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu.

§ 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.

§ 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk (wniosek - załącznik nr 1 do regulaminu).

§ 6. 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach oraz kolców;

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład, rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

5) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;

6) zaśmiecania;

7) przeszkadzania w zajęciach lub w grze;

8) zakłócenia porządku i używania słów wulgarnych

9) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku;

10) wprowadzenia zwierząt;

11) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu;

12) wnoszenia opakowań szklanych.

§ 7. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.

§ 8. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

§ 9. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

§ 10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag pracownika obiektu.

§ 11. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje prowadzący zajęcia nauczyciel lub pełniący dyżur animator sportu.

§ 12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.

§ 13. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe w związku z korzystaniem pozostałych urządzeń boiska.

§ 14. 1. Rozstrzyganie dotyczące zgodnego z postanowieniami § 7 i § 8 korzystania z boisk podejmuje Trener - animator sportu lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego;

- wrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

- nakazać opuszczanie terenu boisk.

§ 15. Zespół boisk będzie każdorazowo wyłączony z użytkowania dla mieszkańców na 1 godzinę przed i w trakcie trwania meczy ligowych rozgrywanych przez miejscowe kluby piłkarskie.

§ 16. Udostępnienie obiektu w porze dnia gdzie niezbędne jest oświetlenie boisk uwarunkowane jest tym, że z obiektu będzie korzystało, co najmniej 6 osób.

§ 17. Gmina zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy lub konserwacje boisk.

§ 18. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania. Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama