reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. [1] ) / oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012 r. poz. 391/, Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 104) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone:

a) w Trzebiatowie, Mrzeżynie i Rogowie:

- raz na tydzień z terenów zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej,

- 2 razy w tygodniu z terenów zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości, w których występuje powyżej 10 lokali oraz 1 raz w tygodniu dla nieruchomości, w których występuje do 10 lokali;

b) w pozostałych miejscowościach:

- raz na 2 tygodnie;

c) z terenów niezamieszkałych:

- w odniesieniu do szkół wszelkiego typu i budynków użyteczności publicznej - raz na tydzień,

- w odniesieniu do żłobków i przedszkoli - raz na tydzień,

- w odniesieniu do lokali i punktów handlowych - raz na tydzień,

- w odniesieniu do lokali gastronomicznych - 2 razy w tygodniu w okresie od 16 września do 30 kwietnia i 3 razy w tygodniu w okresie od 1 maja do 15 września,

- w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych (dotyczy również pomieszczeń biurowych i socjalnych) - raz na tydzień,

- w odniesieniu do sanatoriów, hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych, pokoi gościnnych, wynajmowanych kwater, pól namiotowych - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 maja do
15 września oraz raz w tygodniu w okresie od 16 września do 30 kwietnia,

- w odniesieniu do szpitali, przychodni, koszar, internatów - raz na tydzień,

- w odniesieniu do ogrodów działkowych - raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
31 października; " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama