reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/281/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 ),art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świnoujściu, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/281/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art.41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,poz.1536 z 2010 r. z późn. zm.) w gminie może być utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy do kompetencji Rady Miasta.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został przedłożony do konsultacji organizacjom pozarządowym zgodnie z zarządzeniem nr 709/2012 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały określającej zasady powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje prowadzone były za pomocą strony internetowej Miasta Świnoujście, poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz korespondencyjnie.

Zorganizowano ponadto dwa spotkania z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w dniach 07.01.2013 r. i 14.01.2013 r.

Wnioski zgłoszone przez organizacje pozarządowe dotyczyły:

1) zmiany ilości przedstawicieli Rady Miasta z 2 na 3,

2) składania oświadczeń o niekaralności przez przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydujących do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wnioski zostały uwzględnione w treści uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama