reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/282/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 , poz. 887 , Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz.153), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz.13 oraz Nr 228 poz. 1368) i art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232 poz.1378) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Świnoujście, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świnoujście. Wykaz przystanków stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Świnoujście, o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/282/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/282/2013
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, gmina ma obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. Ustawa ta określa warunki i zasady korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek ten jest jednym z zadań gminy jako organizatora transportu publicznego na swoim terenie.

Przedłożona uchwała identyfikuje przystanki położone na terenie Miasta Świnoujście a także określa warunki i zasady korzystania z nich przez przewoźników oraz operatorów transportu publicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama