| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/332/13 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 6 ust. 12 oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie Gminy Goleniów pobór podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości) nie związanych z działalnością gospodarczą - od osób fizycznych w formie inkasa.

2. Zarządza się na terenie Gminy Goleniów pobór opłaty od posiadania psa w formie inkasa.

3. Zarządza się na terenie Gminy Goleniów pobór opłaty targowej w formie inkasa.

§ 2. 1. Inkasentami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psa na terenie wsi są ich sołtysi.

2. Inkasentem opłaty targowej ustala się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Goleniowie.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:

1) podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psa w wysokości - 15 % od sumy zainkasowanych kwot,

2) opłaty targowej w wysokości - 6% od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4. Inkasenci, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 zobowiązani są rozliczać się z zainkasowanych kwot w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym, zgodnie z przepisami, wpłata podatku lub jego raty powinna nastąpić i przekazywać je do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej XIX/226/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Majdak

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »