reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/164/13 Rady Gminy Białogard

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białogard na rok 2013

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu(Załącznik Nr 1)w wysokości - 30 347 959,42 zł z tego:

2. dochody bieżące - 26 971 106,51 zł,

3. dochody majątkowe - 3 376 852,91 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu(Załącznik Nr 2)w wysokości - 32 179 826,27 zł, z tego:

1. wydatki bieżące - 26 971 106,51 zł,

2. wydatki majątkowe - 5 208 719,76 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1 831 866,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciąganych kredytów - 1 831 866,85 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu(Załącznik Nr 3)w wysokości:

1. przychody - 14 964 903,02 zł,

2. rozchody - 13 133 036,17 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 50 000,00 zł,

2. celowe w wysokości - 76 800,00 zł,
z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 76 800,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie zzałącznikiem Nr 4,

2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie zzałącznikiem Nr 5.

§ 7. 1 .Ustala się dochody w wysokości - 80 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 65 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 15 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych(Załącznik Nr 6)w wysokości:w ramach funduszu sołeckiego - 413 292,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, a także udzielanych poręczeń na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 831 866,89 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętych kredytów, do kwoty - 13 133 036,17 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe(Załącznik Nr 7)w wysokości - 346 678,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: a. celowe na zadania własne(Załącznik Nr 8)w wysokości - 697 707,23 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków: a. na wynagrodzenia, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białogard.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVII/164/13 RADY GMINY BIAŁOGARD Z DNIA 24.01.13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/164/13 RADY GMINY BIAŁOGARD Z DNIA 24.01.13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3do uchwały Nr XXVII/164/13Rady Gminy Białogard z dnia 24.01.2013r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXVII/164/13 RADY GMINY BIAŁOGARD Z DNIA 24.01.13

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5do uchwały Nr XXVIII/164/13Rady Gminy Białogardz dnia 24.01.2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/164/13 RG Białogard z dnia 24.01.2013R.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7do uchwały Nr XVII/164/13Rady Gminy Białogard z dnia 24.01.2013R.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII / 164 / 13
Rady Gminy Białogard
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8do uchwały Nr XVII/164/13Rady Gminy Białogard z dnia 24.01.2013R.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama