reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/303/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwałach Rady Miasta Świnoujście dotyczących sieci szkół

Na podstawie art. 14a ust. 1, art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i poz. 979), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r., Nr 21, poz. 213, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/533/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 34, poz. 706), w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Piastowska 55.".

§ 2. W uchwale Nr XXV/196/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Świnoujściu oraz zmiany uchwały Nr LXV/535/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1597), w § 1 pkt 5, po nazwie ulicy "Słoneczna" dodaje się wyraz "Spokojna" i po nazwie ulicy "Trzcinowa" dodaje się wyraz "Turkusowa".

§ 3. W uchwale Nr LXV/535/2010 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Świnoujściu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 34, poz. 708), w § 1 pkt 3, po nazwie ulicy "Sosnowa" dodaje się wyraz "Spokojna" i po nazwie ulicy "Trzcinowa" dodaje się wyraz "Turkusowa".

§ 4. W uchwale Nr X/73/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Świnoujście (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 77, poz. 1460), w § 2 ust. 1 skreśla się pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Art.14a. ust. 1,art. 17 ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami), nakładają na radę gminy obowiązek ustalenia, a tym samym uaktualniania planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - wraz z określeniem granic ich obwodów, a także szkół ponadgimnazjalnych, mających siedzibę na terenie powiatu.

Przedkładana uchwała uaktualnia:

1) plan sieci publicznych przedszkoli - dodając funkcjonujące, na podstawie uchwały Nr XIII/95/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 sierpnia 2011 roku, Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Piastowska 55;

2) plan sieci publicznych szkół podstawowych, dotyczący granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 9 w Świnoujściu - w związku z nadaniem nazw urzędowych Spokojna i Turkusowa ulicom na terenie miasta Świnoujście uchwałą nr XXXIII/264/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 20 grudnia 2012 r.;

3) plan sieci publicznych gimnazjów, dotyczy granic obwodu Gimnazjum Publicznego nr 3 w Świnoujściu - w związku z nadaniem nazw urzędowych Spokojna i Turkusowa ulicom na terenie miasta Świnoujście uchwałą nr XXXIII/264/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 20 grudnia 2012 r.;

4) plan sieci szkół ponadgimnazjalnych - w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

Podjęcie uchwały jest zasadne i sankcjonuje stan faktyczny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama