| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/302/2013 Rady Gminy Dobra

z dnia 14 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17., poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r., Nr 28 poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21 poz. 113. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz. 887 z 2012, poz. 567)w zw. z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381;z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505;z 2009r. Nr.19, poz.101, Nr 19, poz.100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106, poz .675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz.1466; z 2011r. Nr 5, poz.13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321; z 2012r. poz. 472, poz. 965 ,poz.1256) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVI/248/04 Rady Gminy Dobra z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dotychczasowy §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Za zajęcie pasa drogowego na cel, o którym mowa w §1 pkt 2 ustala się niżej wymienione stawki roczne opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy urządzenia w następującej wysokości:

1) na obszarze zabudowanym - 60,00 zł.

2) poza obszarem zabudowanym - 30,00 zł.

3) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 160,00 zł.

2. Opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego ustalona będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Miluch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »