| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Marianowo

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945 i Nr 222 poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256 i poz. 1445), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Stargardzkiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Marianowo wymienione
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Dędek


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/178/2013
Rady Gminy Marianowo
z dnia 28 marca 2013 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH
DLA GMINY MARIANOWO

L.p.

Nazwa drogi (przebieg)

Nr geod. działki

Obręb

Właściciel

1

Dojazdowa do łąk

3/5

Czarnkowo

Gmina Marianowo

2

Sródpolna (położona pomiędzy drogą znajdującą się w działce nr geod. 6 a działką nr geod. 170)

8

Czarnkowo

Gmina Marianowo

3

Od drogi powiatowej Marianowo-Czarnkowo do działki nr geod. 10

12

Czarnkowo

Gmina Marianowo

4

Od drogi powiatowej Marianowo-Czarnkowo do działki nr geod. 2/3

20/5

Czarnkowo

Gmina Marianowo

5

Śródpolna - od drogi powiatowej do miejscowości Marianowo

26

Czarnkowo

Gmina Marianowo

6

Od drogi powiatowej Marianowo-Czarnkowo do działki nr geod. 154

53

Czarnkowo

Gmina Marianowo

7

Droga dojazdowa do pól i łąk biegnąca od drogi znajdującej się w działce nr geod. 126

60

Czarnkowo

Gmina Marianowo

8

Droga dojazdowa do pól i łąk biegnąca od drogi znajdującej się w działce nr geod. 126

79

Czarnkowo

Gmina Marianowo

9

Droga dojazdowa do pól i łąk biegnąca od drogi znajdującej się w działce nr geod. 126

96

Czarnkowo

Gmina Marianowo

10

Od drogi powiatowej Czarnkowo-Pęzino do drogi znajdującej się w działce nr geod. 60

129

Czarnkowo

Gmina Marianowo

11

Droga dojazdowa do pól biegnąca od drogi znajdującej się w działce nr geod. 170

177

Czarnkowo

Gmina Marianowo

12

Od drogi powiatowej Czarnkowo-Dalewo do lasu pod Trąbkami

188

Czarnkowo

Gmina Marianowo

13

Droga dojazdowa do lasu biegnąca od drogi znajdującej się w działce nr geod. 188

189

Czarnkowo

Gmina Marianowo

14

Droga dojazdowa do pól biegnąca do lasu w obrębie Trąbki

190

Czarnkowo

Gmina Marianowo

15

Droga dojazdowa do lasu w obrębie Trąbki

212

Czarnkowo

Gmina Marianowo

16

Od drogi powiatowej Czarnkowo-Dalewo do posesji znajdującej się na działkach 105 i 109/1

109/2

Dalewo

Gmina Marianowo

17

Droga dojazdowa do pól biegnąca od drogi powiatowej Czarnkowo-Dalewo

270

Dalewo

Gmina Marianowo

18

Drogi dojazdowe do pól

272, 273, 274

Dalewo

Gmina Marianowo

19

Droga dojazdowa do byłego mogilnika

279

Dalewo

Gmina Marianowo

20

Droga dojazdowa do działki nr geod. 272

282

Dalewo

Gmina Marianowo

21

Była ścieżka do stacji

283

Dalewo

Gmina Marianowo

22

Droga przy ruinach kościoła

284

Dalewo

Gmina Marianowo

23

Droga dojazdowa do pól biegnąca od drogi krajowej nr 20

289

Dalewo

Gmina Marianowo

24

Droga dojazdowa do pól biegnąca od drogi krajowej nr 20

290

Dalewo

Gmina Marianowo

25

Droga dojazdowa do pól

292

Dalewo

Gmina Marianowo

26

Droga dojazdowa do pól

293

Dalewo

Gmina Marianowo

27

Od drogi krajowej nr 20 do Marianowo

295

Dalewo

Gmina Marianowo

28

Droga dojazdowa do pól

296

Dalewo

Gmina Marianowo

29

Droga dojazdowa do pól

297

Dalewo

Gmina Marianowo Gmina Marianowo

30

Droga dojazdowa do pól

298

Dalewo

Gmina Marianowo

31

Droga dojazdowa do pól

56, 62

Dzwonowo

Gmina Marianowo

32

Droga dojazdowa do pól

89, 91

Dzwonowo

Gmina Marianowo

33

Droga dojazdowa do pól

160/2

Dzwonowo

Gmina Marianowo

34

Droga dojazdowa do pól biegnąca za boiskiem

174

Dzwonowo

Gmina Marianowo

35

Droga dojazdowa do pól biegnąca za szkołą

177, 244

Dzwonowo

Gmina Marianowo

36

Droga dojazdowa do szkoły

193/6

Dzwonowo

Gmina Marianowo

37

Droga dojazdowa do pól

228

Dzwonowo

Gmina Marianowo

38

Od drogi krajowej nr 20 do posesji Państwa Pasierbek

242/1, 242/2

Dzwonowo

Gmina Marianowo

39

Droga dojazdowa do pól

245

Dzwonowo

Gmina Marianowo

40

Droga dojazdowa do pól biegnącą w kierunku torów kolejowych

333

Dzwonowo

Gmina Marianowo

41

Droga dojazdowa do pól

8, 84, 84/1

Gogolewo

Gmina Marianowo

42

Droga dojazdowa do pól

19, 20, 83

Gogolewo

Gmina Marianowo

43

Droga dojazdowa do pól

53

Gogolewo

Gmina Marianowo

44

Droga dojazdowa do pól

54

Gogolewo

Gmina Marianowo

45

Droga dojazdowa do pól

95, 329

Gogolewo

Gmina Marianowo

46

Droga dojazdowa do pól

104

Gogolewo

Gmina Marianowo

47

Droga dojazdowa do pól

185, 213, 328

Gogolewo

Gmina Marianowo

48

Droga dojazdowa do pól

263/1

Gogolewo

Gmina Marianowo

49

Droga dojazdowa do pól

295

Gogolewo

Gmina Marianowo

50

Droga dojazdowa do pól

323

Gogolewo

Gmina Marianowo

51

Droga dojazdowa do hydroforni

1/3

Krzywiec

Gmina Marianowo

52

Od drogi powiatowej Dzwonowo-Krzywiec do bloków

23

Krzywiec

Gmina Marianowo

53

Droga dojazdowa do studni głębinowych

10/6, 10/7

Trąbki

Gmina Marianowo

54

Droga dojazdowa do cegielni

12/20, 14/1

Trąbki

Gmina Marianowo

55

Droga dojazdowa do pól

8, 25

Sulino

Gmina Marianowo

56

Droga dojazdowa do pól

185

Sulino

Gmina Marianowo

57

Droga dojazdowa do pól

211, 212, 214

Sulino

Gmina Marianowo

58

Droga dojazdowa do pól

239

Sulino

Gmina Marianowo

59

Droga dojazdowa do pól

277, 310

Sulino

Gmina Marianowo

60

Droga dojazdowa do lasu

355, 456

Sulino

Gmina Marianowo

61

Droga dojazdowa do pól

374, 412

Sulino

Gmina Marianowo

62

Droga dojazdowa do pól

507, 510

Sulino

Gmina Marianowo

63

Drogi wewnętrzne przy budynkach mieszkalnych

603, 606, 694

Sulino

Gmina Marianowo

64

Droga dojazdowa do pól

620

Sulino

Gmina Marianowo

65

Droga dojazdowa do pól

659

Sulino

Gmina Marianowo

66

Droga dojazdowa do lasu

724/1

Sulino

Gmina Marianowo

67

Od drogi powiatowej Marianowo-Wiechowo do jeziora

10

Wiechowo

Gmina Marianowo

68

Droga dojazdowa do posesji znajdującej się w działce nr 18/3

18/4

Wiechowo

Gmina Marianowo

69

Od drogi powiatowej do drogi gminnej w działce nr 187

40

Wiechowo

Gmina Marianowo

70

Droga dojazdowa do pól

50, 62

Wiechowo

Gmina Marianowo

71

Od drogi powiatowej do torów wąskotorówki

71, 84

Wiechowo

Gmina Marianowo

72

Droga do punktu wysokościowego

78

Wiechowo

Gmina Marianowo

73

Droga dojazdowa do pól

136/1

Wiechowo

Gmina Marianowo

74

Droga dojazdowa do pól

158

Wiechowo

Gmina Marianowo

75

Droga dojazdowa do pól

188

Wiechowo

Gmina Marianowo

76

Droga dojazdowa do jeziora

251

Wiechowo

Gmina Marianowo

77

Droga dojazdowa do działek rekreacyjnych

294/3

Wiechowo

Gmina Marianowo

78

Droga dojazdowa do pól

317/6

Wiechowo

Gmina Marianowo

79

Droga dojazdowa do pól

22/6

Marianowo

Gmina Marianowo

80

Droga łącząca ulicę Stargardzka z ulicą Rolną

51

Marianowo

Gmina Marianowo

81

Droga dojazdowa do działki nr 842

97/2

Marianowo

Gmina Marianowo

82

Droga dojazdowa do działki nr 107/3

107/2

Marianowo

Gmina Marianowo

83

Droga dojazdowa do działki nr 108/3 i 109/1

108/2

Marianowo

Gmina Marianowo

84

Droga dojazdowa do pól

113

Marianowo

Gmina Marianowo

85

Droga dojazdowa do działki 131

114, 132

Marianowo

Gmina Marianowo

86

Droga dojazdowa do działek budowlanych przy stacji paliw

135/9, 859/1

Marianowo

Gmina Marianowo

87

Droga dojazdowa do działki nr 153/2

153/3

Marianowo

Gmina Marianowo

88

Droga dojazdowa do działki nr 171

171/3

Marianowo

Gmina Marianowo

89

Droga dojazdowa do pól

283, 301, 314, 331, 360, 372

Marianowo

Gmina Marianowo

90

Droga dojazdowa do pól

343 , 345

Marianowo

Gmina Marianowo

91

Droga dojazdowa do żwirowni

346

Marianowo

Gmina Marianowo

92

Droga dojazdowa do cegielnia

380

Marianowo

Gmina Marianowo

93

Droga dojazdowa do pól

450, 459

Marianowo

Gmina Marianowo

94

Droga dojazdowa do pól

472

Marianowo

Gmina Marianowo

95

Droga dojazdowa do pól

479

Marianowo

Gmina Marianowo

96

Droga dojazdowa do pól

503/1, 503/2

Marianowo

Gmina Marianowo

97

Droga dojazdowa do pól

510, 569

Marianowo

Gmina Marianowo

98

Droga dojazdowa do pól

550/3

Marianowo

Gmina Marianowo

99

Droga dojazdowa do pól

554, 566

Marianowo

Gmina Marianowo

100

Droga dojazdowa do lasu

627/1

Marianowo

Gmina Marianowo

101

Droga dojazdowa do posesji w działce 644/1

644/4

Marianowo

Gmina Marianowo

102

Droga dojazdowa do lasu

654, 658

Marianowo

Gmina Marianowo

103

Droga dojazdowa do jeziora

736

Marianowo

Gmina Marianowo

104

Droga dojazdowa do pól

745

Marianowo

Gmina Marianowo

105

Droga dojazdowa do pól

823, 824

Marianowo

Gmina Marianowo

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »