reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, t.j. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2009 Nr 215, poz. 1674, Dz.U. 2010r. Nr 95 poz. 613 j.t., Nr 55 poz. 755, Nr 75, poz. 950, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 95 poz. 961, Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378, z 2012r. poz. 587, poz. 743), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz.969 t.j., z 2005r. Nr 143 poz. 1199, z 2006r. Nr 191, poz. 1412, nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226 poz. 1475), Rada Miejska w Gościnie uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Do poboru podatków o których mowa w § 1, wyznacza się inkasentów w osobach sołtysów w sołectwach Gminy Gościno:

Ryszard Maksymiuk

zam. Gościno

Barbara Kołodziejczyk

zam. Dargocice

Joanna Kraczkowska

zam. Karkowo

Grażyna Koralewska

zam. Mołtowo

Róża Sacha

zam. Ołużna

Sylwia Waluszko

zam. Pławęcino

Zbigniew Różański

zam. Pobłocie Małe

Jan Łapczuk

zam. Ramlewo

Joanna Zarzycka

zam. Robuń

Sylwester Koszel

zam. Wartkowo

Eugenia Słabuszewska

zam. Ząbrowo

Halina Klepuszewska

zam. Myślino

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gościnie w terminie do 2 dni roboczych po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego w Gościnie podatków.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/164/2004 Rady Gminy w Gościnie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama