reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/253/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897 z późn. zm.); art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje więcej niż 5 osób, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się warunki oraz tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP;

2) deklaracje przesyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - ePUAP;

3) deklaracje powinny być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 i 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu gminy Stargard Szczeciński przy ulicy Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński w terminie:

1) do 31 maja 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVI/239/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1172).

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXVII/246/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stargard Szczeciński.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Kosmal


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/253/13
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/253/13
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama