reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6j ust. 5 i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, Dz. U. z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 oraz Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 , poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej w odrębnej uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej w odrębnej uchwale stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowane zużycie wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, z wyłączeniem wody zużytej na cele ogrodnicze, odrębnie opomiarowanej.

2. W sytuacji braku jakiegokolwiek opomiarowania zużytej wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

3. W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego, a sumą odczytów z podliczników na nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio (udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczbą lokali na nieruchomości/ w inny przyjęty sposób).

4. W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m3miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu do całej nieruchomości.

5. W przypadku nabycia nieruchomości podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/306/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r . w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama