reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.[1]) / oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.[2]) /, Rada Miejska
w Trzebiatowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Trzebiatów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) Jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych w pojemniku lub worku o pojemności 120 litrów.

2) Podstawienie i odbiór kontenera o pojemności 5 m3przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem tych odpadów.

3) Podstawienie i odbiór kontenera o pojemności 7 m3przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe wraz z zagospodarowaniem tych odpadów.

§ 2. Ustala się następujące wysokości cen brutto za usługi określone w § 1:

1) 24,00 zł za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt. 1.

2) 600,00 zł za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt. 2.

3) 650,00 zł za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt. 3.

§ 3. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są na wniosek właściciela nieruchomości:

1) Właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1 pisemnie w siedzibie Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie lub przesyła pocztą na adres ZDGiGK.

2) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o rodzaju odpadów, ilości zgłaszanych do odbioru pojemników lub worków.

3) Termin płatności za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury.

4) Płatność za usługę uiszcza się na rachunek bankowy Zarządu Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, Dz. U. z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama