reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.91.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXI/483/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/483/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru de-klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części obejmującej postanowienia zawarte w załączniku do ww. uchwały, w punkcie 17 części "objaśnienia".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Koszalinie działając na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, ze zm.) w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXXI/483/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 30 kwietnia 2013 r. W dniu 13 maja 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie pismem nr GKO-II-5.7031.36.2013.DKJ zwrócił się z wnioskiem do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o uchylenie w całości punktu 17 objaśnień do de-klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, który poprzez omyłkę zo-stał pozostawiony w ww. uchwale. Badając uchwałę Nr XXXI/483/2013 w dniu 14 maja 2013 r. Kolegium uznało niezgodność z prawem zapisu w załączniku do uchwały, w punkcie 17 części "obja-śnienia", którym ustanowiono płatności pierwszej opłaty na dzień 31 lipca 2013 r., a jeżeli pierwszy mieszkaniec zamieszka w nieruchomości dopiero w sierpniu 2013 r. lub później, to termin pierwszej opłaty przypadać będzie w terminie najbliższej płatności kwartalnej. Powyższy zapis jest niezgodny z częścią "F.2." ww. załącznika, gdzie postanowiono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Stanowisko takie potwierdzają regulacje ustanowione w dniu 25 kwietnia 2013 r. uchwałą Nr XXXI/482/2013, w której Rada Miejska zdecydowała o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniając częstotliwość opłat z kwartalnych na miesięczne płatne do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Wobec powyższego Kolegium stwierdziło, że opisane uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzeniem nieważności punktu 17 w części "objaśnienia" załącznika do uchwały Nr XXXI/482/2013. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama